Cit lásky sám o sebe je dôležitejší ako človek, ktorého milujete

zdroj:  Sergej Nikolajevič Lazarev

Cit lásky sám o sebe je dôležitejší ako človek, ktorého milujete.

S citom lásky nemožno bojovať – treba mu pomáhať, prekonávajúc závislosť od ľudského šťastia. Aby sa ľudská láska premenila na Božskú, musíte upustiť od požiadaviek, podmienok, ľútosti a strachu.