Opakovanie životných lekcií VIII. závislosti, úniky od skutočnosti

Program sebeskázy je výsledkem zvýšených nároků ke světu. Tyto nároky jsou zase výsledkem zvýšené závislosti na lidských hodnotách. Lidské hodnoty se skádají z materie, prostrou a času. Čím hlouběji do nás proniká program sebeskázy, tám rychleji stárne naše tělo a všechno, co nás obklopuje.

S.N.Lazarev

UMĚNÍ MILOVAT SEBE SAMA

„Posuzoval ses někdy z hlediska osoby, kterou ses stal? Jaká iniciace! Zastavil ses někdy na okamžik a sledoval ses očima ultimativního pozorovatele?“ (Ramtha)

„Každý, kdo mi lichotí, je mým nepřítelem. Každý, kdo mne kritizuje, je mým učitelem.“ (čínské přísloví)

Je mnoho cest, jak milovat sebe sama a každá událost nabízí příležitost zažít lásku.

Na dnes…

„Ve vzácných případech vidíme nedokonalosti sami na sobě, vždy je však vidíme na druhých. Co uděláme, když zjistíme, že jsme nedokonalí nebo jsme udělali něco špatně? Okamžitě si odpustíme nebo si toho, že jsme udělali něco špatně, nevšímáme, anebo se rozhodneme obrátit list a už to nikdy znovu neudělat. Všechno děláme proto, abychom získali uspokojení.…