O pľúcach

Tento mesiac patrí podľa TČM pľúcam, tak sa pozrime, čo s nimi treba robiť, aby boli v poriadku 🙂 Z duchovního hlediska jsou plíce symbolem kontaktu, komunikace, výměny, svobody, lehkosti, spojení vnitřního plicního stromu s vnějšími stromy, se kterými jsme spojeni v koloběhu dýchání. Naším úkolem je vytvářet a udržovat kontakt s vnějším světem, spojení…

Odpovědnost

Cítíte se slabí, protože nemilujete sami sebe – láska je totiž výživou, je to vaše síla. Jak můžete cítit odpovědnost? Stále přehazujete svou odpovědnost na ramena někoho jiného. Bůh je odpovědný, osud je odpovědný, Adam a Eva jsou odpovědní. Had, který oklamal Evu, aby neuposlechla Boha, tento had je zodpovědný. Vidíte pitomost veškerého takového přehazování odpovědnosti na někoho jiného? Na hada před snad miliony lety…