Zbavme sa vlastných rodičov v sebe

autor  dátum 30. NOVEMBER 2012

Deti sa učia najmä od svojich rodičov. Preberajú od nich drvivú časť modelov správania – ich hnev, prejavy radosti, gestá, reakcie či hašterivosť. Skúste niekedy sledovať samých seba. Ak ste žena, pozerajte sa, možno sa správate presne ako vaša matka. Nemáte za muža presne podobný typ, ako bol váš otec? Neraz ste mame vyčítali, ako môže s takým človekom žiť, a teraz vo vašej obývačke sedí veľmi podobný muž. Je to váš manžel, ktorý po sebe necháva špinavé umývadlo, pri zaspávaní funí presne ako váš otec a keď chcete kúpiť niečo drahšie do domácnosti, skrčí čelo a zahundre „načo nám to bude”. A vy mu vyčítate tými istými slovami, ktorými vaša mama dohovárala vášmu otcovi.

 

Na dnes…

Opýtaj sa, ako inak by si žil, keby si vedel, že čoskoro umrieš, a potom sa spýtaj sám seba, kto sú tí ľudia, ktorých obdivuješ a prečo ich obdivuješ, a potom sa opýtaj, kedy si sa vo svojom živote najviac bavil. Odpovede na tieto otázky, keď sa zbadajú, vypočujú a precítia, nám poskytujú otvorené dvere…

Kryon – Otázky a Odpovědi 5 – Člověk – Stavy Bytí a Vývoj – Karma a Životní lekce

Karma a Životní lekce

Otázka: „Jaký je rozdíl mezi karmou a životní lekcí? Nebo jsou obě totožné?“

Odpověď: Jelikož všechno souvisí se vším, můžeme říct, že ani toto nemůžeme kompletně vyjmout z „batohu“ karmické energie; nicméně přemýšlejte o karmě jako o „tlaku, který vás umístí do drážky vhodnosti“.

Na dnes…

Rok od roku jsem stále silněji přesvědčena, že promarnění života spočívá v lásce, kterou jsme nedali, v síle, kterou jsme nevyužili, v sobeckém opatrnictví, které nic neriskuje a které vyhýbaje se bolesti mine své štěstí. Nikdo nebyl kdy chudší než ten, kdo v dlouhém běhu života alespoň jednou ,,nepovolil otěže na co největší možnou délku,,.…