Kryon – Otázky a Odpovědi 5 – Člověk – Stavy Bytí a Vývoj – Karma a Životní lekce

Karma a Životní lekce

Otázka: „Jaký je rozdíl mezi karmou a životní lekcí? Nebo jsou obě totožné?“

Odpověď: Jelikož všechno souvisí se vším, můžeme říct, že ani toto nemůžeme kompletně vyjmout z „batohu“ karmické energie; nicméně přemýšlejte o karmě jako o „tlaku, který vás umístí do drážky vhodnosti“.

Na dnes…

Rok od roku jsem stále silněji přesvědčena, že promarnění života spočívá v lásce, kterou jsme nedali, v síle, kterou jsme nevyužili, v sobeckém opatrnictví, které nic neriskuje a které vyhýbaje se bolesti mine své štěstí. Nikdo nebyl kdy chudší než ten, kdo v dlouhém běhu života alespoň jednou ,,nepovolil otěže na co největší možnou délku,,.…

Odblokování čaker – cvičení pana K. Sherwooda

Tři velmi účinná kontrakční cvičení k uvolnění blokované energie v čakrách. Provádění těchto cviků má okamžitě pociťovaný blahodárný a vyrovnávací účinek na celý organismus. Nejlépe je ležet při nich na podlaze nebo sedět s rovnou páteří v lotosovém sedu nebo na patách. Zavřeme oči a zklidníme se. Náš dech je klidný a uvolněný. Někteří cvičící při tom počítají pomalu od desíti do nuly, přičemž při každém čísle klesají hlouběji k dokonalému uvolnění.