Na dnes…

Čo treba urobiť, aby sme si uvedomili ako abolútne nádherne jedineční a požehnaní sme? Sme ľudské 525048_447965138574368_960239807_nBYTOSTI, čo znamená, že sme obdarení všetkým, čo potrebujeme na zvládnutie tejto veci, zvanej život. Prečo sa chováme, ako keby nám bolo treba ešte niečo iné? Nie je život dosť?

Iyanla Vanzant

Rodiče, děti a vztahy

Zlatá dušička

28.8.2013

Situace je taková, že svět se mění. Člověk již nežije tak, jak dříve. Mění se zastaralé vzorce chování. Nastupuje doba, kdy je důležitá svoboda, ne manipulace a ovládání. Staré způsoby žití vztahů již nefungují. Trvání vztahu za každou cenu, pokud člověk cítí, že tento vztah mu již nic nepřináší, je zbytečná oběť. Je to bolestné a nenaplňující. Lásku je potřeba sdílet, cítit ve svém srdci. Omezení všeho druhu přinášejí vztahu smrt. To, že uvnitř vztahu žijí děti, které na toto doplácí, je z jedné strany bolestné. Z pohledu druhého však jsou to samostatné bytosti, které si z nějakého důvodu vybraly tuto zkušenost.