Na dnes…

Za váš život nemůže být zodpovědný nikdo jiný. Ani vaše rodiče, ani váš partner nebo vaše děti. Ani vaše církev, vaši přátelé nebo váš terapeut. Je to jen a jen na vás. Zdá se vám, že je to příliš ponurá vyhlídka, jež ve vás vzbuzuje pocit osamělosti? Inu, možná že v určitém smyslu to je osamělé.…

Otec a jeho význam v živote syna a muža

Tematike otca a otcovstva sa v našej spoločnosti venuje iba okrajovo. Otec je pre mnoho mužov niečím, čo sa dá väčšinou ťažšie dosiahnuť, je zdrojom rôznych omylov, nedorozumení. Akoby sme nevedeli kam otca zaradiť… Veľa mladých chlapcov, mužov nemá s ich otcom vyrovnaný vzťah. Nechápu ho, nevedia ako sa k nemu postaviť. Tento článok Vám môže pomôcť túto tematiku objasniť. Ukážeme si ako s týmto pracovať a ako obnoviť stratené- zapojiť odpojené. Píšem ho z postoja syna k otcovi. Ak ste muž, ktorý už má deti, môžete tento postup použiť k Vášmu otcovi- či žije, alebo nie.

Na dnes…

Vše, co vás právě teď v životě obklopuje, včetně věcí, na které si stěžujete, jste do něj přitáhli. Jsem si teď naprosto jasně vědom, že to slyšíte neradi. Okamžitě asi namítnete: „Já jsme tu autonehodu nepřivolal. Nepřivolal jsem toho klienta, aby mi takto ztrpčoval život. A hlavně jsem nepřivolal ty dluhy.“ Budu k vám upřímný…

Formovanie tela a chudnutie využitím zákonov prírody

Formovať svoje telo, zužovať ho, rozširovať, meniť tonus, tvar, masu a fyziológiu organizmu, je možné prirodzeným spôsobom. Tento prístup nie je založený na žiadnych módnych trendoch, alebo výsledkoch tzv. moderných výskumov či populárnych diétách a suplementoch. Všetky komerčné systémy považujú za najdôležitejší faktor pri znížení hmotnosti stravu. Manipulujú s úpravou stravy, počítajú kalórie a iné hodnoty stravy. Stravovacie návyky považujú za príčinu nadváhy a domnievajú sa že jej korigovaním dosiahnu želateľný výsledok. Ten však nebýva buď vôbec žiadny alebo len krátkodobý. Pre dosiahnutie redukcie nadváhy sa zvykne obracať k cvičebným programom. Tie sa vypracovávajú umom, nie na biologickej báze. Pokiaľ sa však nezmení vnútorné nastavenie organizmu, každé cvičenie oddelené od stavu človeka, akokoľvek tvrdé a náročné, iba bude posilňovať existujúci stav.