STARÝ STROM JE MÚDRY STROM

Bojíme starnutia a príliš sa ním zaoberáme. Pozorujeme na sebe každú vrásku, či šedivý vlas a robíme všemožné veci, aby sme to niečím prekryli. Preferujeme mladosť, staviame ju do protikladu k starobe a pritom zabúdame, že oba stavy sú dôležitou súčasťou celku. Zabúdame, že v starobe je zakódovaná hlboká vnútorná krása, z ktorej sa dá (a má) čerpať. Stromy nás môžu tejto múdrosti naučiť.

Vymeňte chemické osviežovače za prírodné, bude sa Vám ľahšie dýchať

aroma4

Environmentálne zdravie úzko súvisí s ovzduším a tým, čo dýchame. Týka sa to ako vonkajšieho, tak aj vnútorného prostredia, pretože ľudia trávia v interiéroch veľmi dlhý čas. Predpokladom zdravého ovzdušia v miestnosti je samozrejme pravidelné vetranie, čím sa zabezpečí potrebná vlhkosť vzduchu, ale aj odstránenie mikróbov a zabránenie ich množeniu.

 

 

INFO o energiách

Od minulého leta  preposielam priateľom podobné informácie ako sú nižšie .. všetko je oveľa intenzívnejšie ako po iné roky, preto vnímajte a počúvajte svoje fyzické telo viac – predídete zdravotným problémom, negatívne myšlienky sa dokážu rýchlo zhmotňovať (ale rovnako tak aj pozitívne), preto buďte viac pozorovateľmi ako konateľmi a s ničím sa pokiaľ možno nestotožňujte.