Morena a Vesna

MORENA ako bytosť smrti – takto ju poznáme z ľudovej slovesnosti a takú si ju všimli už v časoch národného obrodenia*. Morena (v niektorých slovenských oblastiach zvaná tiež Marana, Muriena, Marmuriena, Smrtka, vychádza z praslovanského koreňa „mьr“, ktorý je aj v praslovanskom slove mьrtvъ – mŕtvy – v indoeurópskej podobe mṛtṷo. To súvisí aj so slovamimor, moriť, smrť, ktorú označujú „máry“ – hovorí sa „na márach, čo nápadne pripomína nielen Maranu, ale aj , ako staroindického boha smrti menom Mára. V indickom sanskrite mara a tiež mārana znamená smrť (taktiež māra, ďalej v sanskrite mārin – umierajúci, mārava – pustina, porovnaj s našim morava – bažinaté miesto. Smrť v sanskrite mrta,. . V staroiránskom aveste – mǝrǝtay, porovnaj s našim „mrieť“). Litovsky – smrť – mirtis, latinsky – mors. Všetko z indoeurópskeho základu mṛti – smrť.

Na dnes…

Jestli vám 2 hodiny hlavou procházely špatné myšlenky, tak to z vás nedělá negativního člověka, znamená to jen, že tzv. špatné myšlenky procházely vaší hlavou a vy je pozorujete. Jakmile je necháte být, vzniká kolem nich hlubší prostor. Myšlenky jsou jako mraky plující po obloze, nemusíte se každou z nich nechat táhnout. Nechte je jít.…

Ak chcete nájsť svoju cestu, všetko zahoďte, vykročte a popáľte sa

Áno, ak chcete nájsť svoju osobnú pravdu, na úplnom začiatku musíte všetko zahodiť. Zabudnúť na všetky náboženstvá, viery, filozofie, mudrcov a ich vychválené knihy, učiteľov, ezoterikov, kňazov, guruov. Bez toho to jednoducho nepôjde. Nikto, ani ten najposlednejší väzeň sveta nebol obratý o možnosť nachádzať osobné odpovede. Svoju cestu musí prekráčať každý sám za seba a s plnou zodpovednosťou.

Poctivosť

Poctivost je jedna z nejvzácnějších ctností, nejen proto, že se s ní setkáváme zřídka, ale i proto, že v sobě zahrnuje mnoho jiných, velmi cenných vlastností. Je právě tak věcí srdce a rozumu, jako i vnějšího projevu.

Abychom mohli někoho charakterizovat jako poctivce, nestačí k tomu jen jeho přímočaré a spravedlivé jednání, neboť by při tom mohla hrát roli i vypočítavost, podvědomý zájem získat výhody hmotné nebo jiné povahy, například pochvalu, dobré jméno, popularitu, slávu a podobně. K poctivosti je potřeba celou osobu – nitro i vnějšek – celistvost, úplnou pravdivost ducha i vnější činnosti. Teprve tehdy je nitro čisté, tvář jasná, oko zářivé a

pokoj v celém vystupování – všechno to jsou znaky poctivého člověka.