Kým skutočne sme?

Pozoruj lidi. Jsou někteří, kteří stále hovoří o lásce a dobrotě, mají sladký, patetický úsměv a při každé příležitosti dávají najevo, že jsou láskyplní a dobří. Ale pouze zevně! Nosí masku lásky, ale když jde o činy, prozradí sobectví – protože jsou sobečtí.Oproti tomu jiný člověk, který nikdy nehovoří o dobrotě, vůbec nemyslí, že chce…

Čo je to liečenie duše?

Je to odpustenie tomu, kto vám ublížil. Je potrebné prestať hovoriť zle o druhých.Je potrebné prestať súdiť.Je potrebné byť vďačný za každú udalosť v našom živote.Pracovať na svojom vnútornom ja.Sebapozorovanie a sebapoznávanie.Je to pochopenie toho, že nie sme dokonalí, a prijatie našich chýb.Je to každodenné spojenie s našou božskou silou.Znamená to nechať odísť to, čo…

Staroveký čínsky príbeh: Ako arogancia zničila šancu na nesmrteľnosť

Počas dynastie Tang žil v meste Čang’an muž menom Čcheng Ju-šuan. Čchengova rodina mala šľachtické postavenie, zatiaľ čo rodina jeho suseda Lu Čiu Š´-a bola chudobná a patrila do nižšej spoločenskej vrstvy. Čcheng študoval spolu s Luovým synom. Čcheng bol arogantný pre svoj rodinný pôvod a často hovoril s Luovým synom povýšeneckým tónom. Jedného dňa Luovmu synovi povedal: „Tvoj otec nepatrí…

Tolerancia

Tolerancia, po latinsky tolerare – strpieť, je schopnosť znášanlivosti, kedy dokážeme uznať a chápať inakosť druhej osoby v myslení, cítení a konaní. Rozumieme, že každý človek je odlišne založený, má rôzne názory a verí iným veciam. Schopnosť tolerovať a strpieť inakosť druhých je vyjadrením úcty a rešpektu. Snažíme sa pochopiť odlišné názory a konanie, náboženstvo, kultúru, vyznávané hodnoty a štýl života druhých aj bez…