Súčasná mystika – prístup vyvažujúci duchovnú zištnosť a rýchle recepty na plnenie želaní

Stále nás zaplavujú návody na dosiahnutie všetkého, čo chceme. Dnes je bežný svetonázor, podľa ktorého ľudia nie sú bezmocné obete osudu a okolností, ale všemocní tvorcovia vlastnej reality. A to je nepochybne skvelá vec, lebo niet nič horšie, ako bezmocnosť a slabosť. Motivačné teórie a metódy ako také sú teda fajn, lenže až také dobré už nie je to, že sa tieto učenia (zákon príťažlivosti, „tajomstvo“, objednávky z vesmíru atď.) stali ekvivalentom modernej duchovnosti. 

Na dnes…

„Abys uměl žít, musíš si umět užívat. Nemám na mysli poživačnost, jež z tolika lidí dělá nemocné a otroky, jež tak mnoho lidí uvrhuje do neštěstí. Aby sis mohl užívat, musíš být svobodný. Prost chamtivosti, prost závisti, prost vášní, jež tě drásají a ničí. Umiš-li si užívat, můžeš se smát. Raduješ se. Jsi vděčný, že…

OCHRANA

Poté, co jste se vydali na spirituální cestu, jste osobou nesoucí lampu kráčící neohraničenou cestou. Na jedné straně světlo lampy vám ukazuje cestu a osvětluje cesty ostatních. Na druhou stranu jste viditelní a „zranitelní“, nevidíte všechny své záměry, proto se potřebujete chránit.

Na dnes…

Život nesmí to být pouhé stárnutí. Musí to být růst. A to jsou dvě různé věci. Zestárnout, to umí každý živočich. Zato růst je neodvolatelné právo lidských bytostí. Jen málo z nich ale toto právo uplatňuje. Růst znamená hroužit se každým okamžikem hlouběji do principu života, znamená to vzdalovat se smrti – ne se jí…