Děti se rodí z polibku (1/4)

V mládí jsem věřila, že tomu tak je. Později, když jsem získala důstojné lékařské vzdělání, jsem si nezačala myslet nic jiného. Jinou pravdu jsem nepotřebovala. Před deseti lety se žertovalo o jakémsi východním filozofovi, jenž ve svém učení nazval polibek nejintimnější formou lásky. Neměla jsem v té době ještě vlastní názor, ale nyní mohu říci: měl pravdu.

Jak to mohu tvrdit? Přesvědčila jsem se o tom při léčení bezdětných žen.

 

Na dnes…

Bojovníci světla mají jiskrný, svobodný pohled. Existují na světě, podílejí se na životě druhých lidí a svou pouť nastoupili bez mošny a obuvi. Nejsou perfektní. Trápí se kvůli zbytečnostem, chovají se malicherně a občas si mysli, že nejsou schopni růst. Mnohdy se považují za nehodné svého poslání. Ani si nejsou vždy jisti, co tu vlastně…

Síla uvědomění

Jennifer Hoffman

Někdy mám pocit, jako bych se na této cestě pomaličku posouvala, i když bych ji zvládla velkými skoky se silným odrazem. Jsou doby, kdy se ptám sama sebe: ,,Cožpak jsem se tohle ještě nenaučila?”, a pak se musím smát, protože si uvědomím účel oné zkušenosti a že vlastně všechno do sebe zapadá. 

Odpuštění zloby „Nic není tak, jak chci“

Nadechuji se jednou, ještě jednou, poslouchám svoje myšlenky a nacházím v sobě zlobu, že nic není tak, jak chci. V myšlenkách si představím, že hovořím s člověkem, s přítelem, který mě přišel učit. Je pravdou, že jsem překvapena svou špatnou myšlenkou, ale ona nepřišla odnikud, ale ze mne. Začínám s ní hovořit a snažím se, aby nás nevyrušoval nikdo nepovolaný.