VNITŘNÍ DÍTĚ

Mnozí svou lásku stále hledají v lidech kolem sebe. Necítí a nevnímají, že uvnitř sebe mají bytost, která touží po lásce. Jsou to oni sami. Jejich vnitřní dítě je smutné, čeká, až si na něho vzpomenou a sevřou ho do náruče, až pocítí sílu lásky, kterou mu dávají. A stále čeká. Je živo z té mizivé trošky, kterou mu možná někdy poskytnou a přežívá v bolesti a bez lásky. Je na čase to změnit, dát mu možnost rozzářit svou tvář, vyrůst a ukázat se světu. Přijmout samo sebe a poděkovat Bohu za tuto lásku. 

Nové poznatky o toxických účincích fluoru a hliníku

Ještě před dvaceti lety byl obsah fluoru v ekosystémech a v dietě velmi nízký. V poslední době se však trvale zvyšuje v důsledku používání solí fluoru v průmyslu, v zemědělství i v medicíně. Hliník, jako významný prvek zemské litosféry, se ještě v nedávné době vyskytoval ve formách těžko dostupných živým organizmům a byl proto považován za netoxický.

ZAČNĚTE TAM, KDE JSTE – OSHO

Život je hledání – nepřetržité hledání, zoufalé hledání, beznadějné hledání, hledání něčeho, co nevíte, co je. Zakoušíte hluboké nutkání hledat, avšak nevíte, co hledáte. Existuje jistý stav mysli, v němž vám nic z toho, čeho dosáhnete, nedodá uspokojení. Zdá se, že lidským osudem je pocit marnosti, protože vše, co získáte, ve chvíli, kdy to získáte, ztratí svůj význam. Začněte hledat znovu.

Na dnes…

Na každý problém, který si vytvořím, existuje řešení. Nejsem omezena svým lidským myšlením, protože jsem spojena s celou Vesmírnou moudrostí a znalostí. Přicházím z milujícího prostoru srdce a vím, že láska otevírá všechny dveře. Existuje stále připravená Síla, která mi pomáhá překonat každou výzvu a krizi v mém životě. Vím, že každý problém byl již…

Mikulášsky darček

A máme tu prvú sľúbenú súťaž! Obdarovaní budú prví traja z Vás, ktorí nám pod tento článoček napíšu jednoduchú báseň (aspoň 8 veršov). Báseň by mala byť buď o Vás, Vašom  motte, ktorým sa riadite, o zásadách, ktoré dodržiavate, alebo o vašej  ezoterickej ceste, prípadne ceste sebapoznania  🙂  Nie je to ľahká úloha, ale aspoň…