Na dnes…

Ak utekáte od toho čo cítite, utekáte od seba samých. Ak utekáte od 535968_454854817863088_309148602433711_2012022_1558061730_nsvojich problémov, utekáte od riešení. A ak utekáte od toho, čo je dnes, bežíte v ústrety zajtrajšku, ktorý bude práve taký, ako je dnešok. Len ďalší deň utekania, ktorý vás zoberie ďaleko od vás samotných a odpovedí, ktoré hľadáte.

Sandra Kring