Na dnes…

Keď muž dokáže načúvať pocitom ženy bez toho, aby sa nahneval alebo bol frustrovaný, dáva jej nádherný dar. Cítiť sa bezpečne pri vyjadrení samej seba. A čím viac sa môže vyjadrovať, tým viac sa cíti vypočutá a pochopená a tým viac je schopná dávať mužovi milujúcu dôveru, prijatie, ocenenie, obdiv, uznanie a povzbudenie, ktoré on…