Medzi životami

Tak prichádza nový článok,m13242 na tému minulé životy a všetko okolo nich… v tomto prípade bardo, teda obdobie medzi životami 🙂 … mnohé informácie som použila z knihy Učenie duší od Michaela Newtona. i keď túto knihu momentálne nemám doma, niečo si z nej ešte pamätám 😀 .. tak tu podávam menší výcuc 🙂 .. inak odporúčam túto knihu každeému.. skvelé a jednoduché čítanie ..

Známy psychiater, ktorý v posledných desiatich rokoch vzal prostredníctvom hypnózy v čase späť stovky svojich pacientov tvrdí, že väčšina subjektov je schopná o dobe medzi životami rozprávať rovnako ľahko ako o svojich reinkarnáciách a všetci opisujú duchovný svet rovnako.

Mnohokrát sa subjektov pýtal na takzvané „strašidlá“, alebo duchov, ktorí strašia ľudí. Subjekty odpovedali, že sú to blízki príbuzní, ktorí nás varujú pred prípadným nebezpečím, alebo niekto, kto zomrel násilnou smrťou a neuvedomil si, že je mŕtvy. Tieto duše sa často „pridružujú“ k ľuďom a ťažia ich.. Síce nie úmyselne, ale preto, lebo si myslia, že im môžu pomôcť dostať sa do svetla. Každá duša má po smrti určitý limit, ktorý musí dodržať, aby sa mohla dostať preč. K tomu  musí prísť nejaká duša, najčastejšie z rodiny duše zosnulého. Lenže často sa stáva, že si duše neuvedomujú, že už nemajú telo, alebo sa cítia dlžné a preto chcú zostať s nejakou osobou na Zemi.  Duše, ktoré tu ostali nazývame aj diskarnáti alebo separáti. No a  čo sa odohráva, keď už je duša v barde? V knihách sa môžeme dozvedieť, že v duchovnom svete sú školy, ošetrovne, knižnice a veľa iných miest prirovnávajúcych sa k tým na Zemi.

Čo s mandalami

Určite sa pýtate, čo asi tak robiť s takou mandalou… ak nájdete nejakú mandalu, ktorá vás osloví a skutočne sa vám páči, znamená to, že vám môže pomôcť v určitej oblasti. Ja vytváram mandaly na priania iných. Jednoducho si povedia, k čomu mandalu potrebujú a ja ju vyrobím, pričom budem premýšľať nad symbolikou tvarov a…

Čo sú mandaly?

Pojem mandala pochádza zo sanskritu, dávneho indického jazyka a znamená kruh, spoločenstvo alebo spojenie. Je odvodené zo slova „manda“, čo znamená „podstata“ a z prípony „la“ – „uchopiť“. Preto pojem mandala môže byť chápaný ako „zachytenie podstaty“. Základom mandaly je kruh so stredom. Takúto štruktúru môžeme nájsť v prírode, biológii, chémii, fyzike či astronómii. Napríklad…