Ako vytvárať mandaly

Je to celkom jednoduché. Sú rôzne spôsoby vytvárania mandál. Dajú sa vytvárať v kresliacich programoch na počítači, vysýpať pieskom, ako to robia tibetskí mnísi, maľovať… je veľa techník.
Moja obľúbená technika je perokresba.
Čo na to potrebujeme: predovšetkým pravítko, uhlomer, kružidlo, ceruzku, gumu a čiernu tenšiu
fixu, alebo ja používam tušové pero.
Symbolika:mandaly sa používajú nie len na výzdobu, ale predovšetkým slúžia k meditácii a liečeniu. Správna liečivá mandala by nemala obsahovať príliš ostré tvary a mala by obsahovať symboly lotosových lupeňov. Tie nevynechávam v žiadnej mandale. Tiež rada používam slzičky, ktorých tvar znázorňuje plodnosť a hojnosť. Ale hlavná zložka mandaly je kruh, symbol dokonalosti a celistvnosti…

Získaná karma a idealizácia

Získaná karma – to sú nahromadené negatívne emócie. Získaná karma sú teda negatívne emócie, ktoré si človek nahromadil behom svojho života. Základnou príčinou karmických problémov v živote človeka sú predovšetkým negatívne emócie, nie nejaké nesprávne činy alebo názory na život. Človek má a môže mať akékoľvek názory na život, aj tie najkrajnejšie, čo znamená, že nie je zakázané byť nacionalista, rasista, komunista atď. Ak však takéto názory budia negatívne emócie voči iným ľuďom, rodine, spoločnosti atď., to je už hriech. Alebo keď človek vníma ako možnú len jednu variantu smerovania svojho života- i to je hriech.To znamená, že móžete byť nacionalista, komunista atď.,  nemôžete ale odsudzovať iných z to, že nezdieľajú váš názor. To znamená, že je neprípustná situácia, keď človek cíti nespokojnosť s okolím.  A kedy takúto nespokojnosť cítime? Keď  trváme na tom, aký má svet byť. Máme určitú predsavu, ale svet nie je taký, aký by sme chceli.  Stav keď v našej mysli existuje veľmi vyhradená predstava o tom, ako má svet vyzerať, nazývame idealizácia.

SRT – Spiritual Response Therapy

SRT je metóda, ktorá pomáha odstrániť negatívne programy z podvedomia a tým veľmi úspešne lieči psychické aj fyzické ťažkosti a pomáha uvedomiť si pravdivý stav vecí a skutočných ľudských hodnôt. Táto metóda sa dá použiť aj na vyčistenie vzťahov a prostredia okolo nás a to aj od diskarnátov a seprátov, teda od duchov a to bez dlhších rituálov a čistení. Pomáha aj tam, kde iné nestačia. Mnohí ľudia, ktorí sa stretli s touto terapiou , sa rozhodli urobiť si kurz SRT

Zázrak predstavivosti

Naša civilizácia sa vydala cestou zmyslovo vnímateľného poznania hrubohmotného sveta. Sveta chladného, racionálneho myslenia, sveta konzumu, peňazí, zisku, násilia, honby za materiálnymi statkami. Tým sami determinujeme naše myslenie, životné a morálne hodnoty, kultúru, bytie. Majstri tajných kultúr vedia, že kľúčom k onej trinástej komnate mozgu nie je vôla, ale predstavivosť. Ak chceme niečo vykonať, pojmy, plán a realizáciu spájame s pojmami rozum a vôľa. Vôľa je produktom chladného, racionálneho mozgu, rozumu. Alkoholik vie vyvinúť veľkú vôľu na to, aby získal alkohol. To však nie je ravá vôľa. Voľa, to je schopnosť vykonať ničo, čo sa nám nechce urobiť. Vôľa je prekonanie a potlačenie emócií, ich podriadenie racionálnemu rozumu. Samotná vôľa, bez elánu, nadšenia, túžby, lásky nedokáže hory prenášať. Dávno sme zabudli akú úlohu zohráva v našom každodennom živote predstava a predstavivosť.

Medzi životami

Tak prichádza nový článok,m13242 na tému minulé životy a všetko okolo nich… v tomto prípade bardo, teda obdobie medzi životami 🙂 … mnohé informácie som použila z knihy Učenie duší od Michaela Newtona. i keď túto knihu momentálne nemám doma, niečo si z nej ešte pamätám 😀 .. tak tu podávam menší výcuc 🙂 .. inak odporúčam túto knihu každeému.. skvelé a jednoduché čítanie ..

Známy psychiater, ktorý v posledných desiatich rokoch vzal prostredníctvom hypnózy v čase späť stovky svojich pacientov tvrdí, že väčšina subjektov je schopná o dobe medzi životami rozprávať rovnako ľahko ako o svojich reinkarnáciách a všetci opisujú duchovný svet rovnako.

Mnohokrát sa subjektov pýtal na takzvané „strašidlá“, alebo duchov, ktorí strašia ľudí. Subjekty odpovedali, že sú to blízki príbuzní, ktorí nás varujú pred prípadným nebezpečím, alebo niekto, kto zomrel násilnou smrťou a neuvedomil si, že je mŕtvy. Tieto duše sa často „pridružujú“ k ľuďom a ťažia ich.. Síce nie úmyselne, ale preto, lebo si myslia, že im môžu pomôcť dostať sa do svetla. Každá duša má po smrti určitý limit, ktorý musí dodržať, aby sa mohla dostať preč. K tomu  musí prísť nejaká duša, najčastejšie z rodiny duše zosnulého. Lenže často sa stáva, že si duše neuvedomujú, že už nemajú telo, alebo sa cítia dlžné a preto chcú zostať s nejakou osobou na Zemi.  Duše, ktoré tu ostali nazývame aj diskarnáti alebo separáti. No a  čo sa odohráva, keď už je duša v barde? V knihách sa môžeme dozvedieť, že v duchovnom svete sú školy, ošetrovne, knižnice a veľa iných miest prirovnávajúcych sa k tým na Zemi.