Rada starších (časť 3.)

Znaky a symbolymystic_torrent

Od úsvitu ľudskej histórie sa naša rasa pokúšala hľadať vo všetkom okolo nás skryté duchovné významy. Po tisíce rokov používali prírodné národy celého sveta kamenné obrazy a piktogramy  k vyjadreniu myšlienok, súvisiacich s mágiou, úrodou, potravou, odvahou a smrťou.

Od týchto dôb sme po dlhé storočia videli v nadprirodzených znameniach odhalené tajomstvá prírody a ľudskej podstaty. Používame rozmanité znaky a symboly ako vtelenie moci a nástrojov porozumenia a sebazdokonalovania. Úzke spetie prastarých národov s mystickou symbolikou bolo často vysvetlované túžbou po prevádnutí nášho vyššieho Ja nad primitívnu stránku ľudskej povahy. Rituály a symboly tajných mystických spolkov, ako napríklad gnostikov alebo kabalistov, môžu byť tiež prejavom duševnej pamäti Zeme a naopak ľudskej pamäti v duchovnom svete.

Rada starších (časť 2.)

Zatiaľ čo náš osobný sprievodca sa násoutreach pýta, akým úlohám a cieľom dávme prednosť, a preberá s nami predchádzajúci život krok za krokom, naši Starší kladú trochu obecnejšie otázky. Nepýtajú sa nás iba na práve prežitý život, ale ich otázky pokrývajú celý súhrn našich skúseností a úsilia postupovať k vlastnej sebarealizácii. Členovia rady tiež zisťujú, či náš rast odpovedá našim možnostiam a potencionálu. Čas od času je medzi klientmi a Radnými osobná spriaznenosť. Zdá sa, že niektorí Radní sa stotožňujú s povahovými rysmi, slabými či silnými stránkami, záujmami a cieľmi skúsenej duše.

Rada starších (časť 1.)

Strach človeka z rozsudku a potrestaní

Krátko po tom, čo sa duša vráti do duchovného sveta, je povolaná pred zhromaždenie múdrych bytostí. O krok pred našimi duchovnými sprievodcami sú tieto bytosti najvyspelejšie SpiritGuidespoznateľné entity, ktoré vítajú inkarnujúce sa duše v duchovnom svete. Nazývajú ich rôzne, napríklad Majstri, Skúšajúci, Ctihodní atď. Najčastejšie pomenovanie, ktoré aj používam je Rada a Starší.

Keďže Rada Starších predstavuje v duchovnom svete správny orgán, niektorí ľudia pri prednáškach o nich zbystria a väčšina si pomyslí: „Aha, ja som to vedel! Súdny dvor, sudcovia, trest!“ Odkiaľ sa v ľuďoch bere takýto cynizmus a stach z duchovného sveta?

Smrť, zármutok a útecha

Pridávam ďalší článok, v ktorom20070513125558!Death_of_Marat_by_David ponúkam informácie o tom, čo sa deje po smrti zo skúseností a praxe Dr. Michaela Newtona.

Odmietanie a zmierenie

Obstáť smrť milovanej osoby, to je jedna z najťažších životných skúšok, ktoré môžu človeka postihnúť. Je známe, že v dobe zármutku človek prechádza niekoľkými fázami – prvá je šok, potom sa človek vyrovnáva s odmietnutím, hnevom a skľúčenosťou, až nakoniec prejde do štádia, kedy sa so stratou viac menej zmieri. Každá z týchto fází je pri rozličných ľuďoch iná, čo sa týka dĺžky trvania a intenzity.

Archanjel Anael a poézia

V článku o siedmych archanjeloch a o ich rozdelení pre jednotlivé doby som písala, že budem pridávať informácie o jednotlyvých obdobiach a o pôsobení archanjelov, tak hneď začínam jedným z mojich naobľúbenejších a o jeho pôsobení v poézii…

Zatiaľ čo filozof sa ku koncu životaDSC03464 ešte len                                                                    dostáva do svojho najlepšieho obdobia, pre básnikov je typické, že môžu zomrieť mladí a byť predsa veľkí. Básnik totiž čerpá z onoho obdobia medzi 14. a 21. rokom života, inšpirovaného Venušou. Mladosť je básnické, romantické obdobie života, a aj básnik môže tvoriť vo vyššom veku len tým, že zostane mladý, večne zamilovaný; ako Goethe, ktorý svoju najkrajšiu lásku prežíval v sedemdesiatke. Jedny a tie isté sily, ktorými človek plodí fyzicky, zdržané na duševnej rovine sa menia na umeleckú tvorbu. Ak sa hovorí, že večnou inšpiráciou umelcov je žena, tak preto, že je vyslankyňou duchovnej bytosti Venuše na zemi, pravej inšpirátorky umenia, s ktorou musí mať každý umelec nejakým spôsobom spojenie.

Učenie duší – Michael Newton

Tak, konečne sa nám domov vrátila knihaj0433132 Učenie duší, ktorú mali dlhšie požičanú naši známi, takže môžem v článku podrobnejšie opísať bardo. Ale najskôr niečo bližšie o autorovi tejto knihy.

Michael Duff Newton má doktorát z poradenskej psychológie, je kvalifikovaný majster hypnoterapie a členom Americkej poradenskej asociácie. Skôr pôsobil vo vyššom školstve, dnes je na dôchodku a súčasne robí súkromnú prax. Dr. Newton vyvinul svoju vlastnú metódu vekovej regresie, s ktorou dokáže vrátiť svojich klientov v stave hypnózy do minulých životov. Autor je považovaný za priekopníka v odhaľovaní tajomstiev nášho života v duchovnom svete. Túto tému po prvý krát vypracoval vo svojom bestselleri Putovanie duší. Dr. Newton je celosvetovo uznávaný regresionista, často vystupuje v rozhlasových a televíznych rubrikách a prednáša aj na expozíciách hnutia New age. V roku 1998 obdržal výročnú cenu za Jedinečný prínos k spojeniu tela, mysli i ducha, ktorú udeľuje Národná asociácia transpersonálnych hypnotizérov. Autor je historik, amatérsky astronóm, cestovateľ a futurista.

Tolkienove písma

V predchádzajúcom článku som  v skratke uviedla niekoľko druhov písiem.. runy, anjelske písmo, thébske atď. Teraz by som rada uviedla aj nejaké písma vymyslené Johnom  Ronaldom Ruelom Tolkienom, autorom mnohých fiktívnyc kníh o vymyslenej Stredozemi. Medzi najznámejšie samozrejme patrí Pán prsteňov, Hobbit, Húrinove deti, Silmarilion…