Prsteň Atlanťanov

Každému, kto si prečítal príbeh objavenia casted-as-one-wedding-ringsTutanchamonovej hrobky vryla sa do pamäti séria záhadných úmrtí, spájaných s týmto objavom. Splnila sa kliatba, že supia samica Nechbet, ako vták, napadne každého, kto vstúpi do tohoto hrobu a smrťou potrestá ho za to veľký Boh. Kliatba účinkovala rýchlo a kruto. Smrť skosila všetkých, ktorí sa nejakou formou zúčastnili na objavení a vykopávkach, alebo sa im priblížili.

Faraónove cylindre

Tieto duté valce slúžili pharoah1

faraónom Egypta na dobíjanie kozmickou energiou, ale aj na komunikáciu s duchovným svetom.

Ukázalo sa, že ľudia, ktorí držali v rukách cylindre faraónov, vyžarovali z rúk viac tepla. Tento efekt súvisí s povzbudením energetických polí ľudského organizmu, ktoré spolupracujú s cylindrami faraónov. Tieto cylindre možno zaradiť k elektromagnetickým generátorom.