Prekliatia/kliatby

Je známe, že tak ako v minulosti, aj teraz fungujú ezoterici, rovnako ako veštice, ktorí ale nevykladajú budúcnosť a nesnažia sa človeku pomôcť, ale práve naopak, za peniaze dokážu na požiadanie druhému človeku porobiť. Čiže robia rôzne rituály, alebo prekliatia, ktoré majú druhým uškodiť, či zdanlivo pomôcť a oni o tom ani nevedia. Títo čierni mágovia si buď neuvedomujú čo takéto porobenie spôsobuje, alebo je im úplne jedno, že nejaký karmický zákon vôbec existuje. A ešte smutnejšie je, že za nimi chodia ľudia, ktorí vo väčšine prípadov ani len netušia, do čoho idú a že každá kliatba sa trikrát  vráti.

Nástrahy channelingu

Komunikácia s inými bytosťami prostredníctvom ouije,  mentálnym dorozumievaním, alebo iným spôsobom sa pre veľa ľudí stala bežnou záležitosťou. Ale channelujeme skutočne s tými, o ktorých si myslíme že nimi sú? Povieme si: „Samozrejme, určite channelujem s anjelom/archanjelom, svetelnou bytosťou… Ale kde berieme tú istotu? Veľakrát sa môže stať, že keď sa napojíme na nejakú bytosť, nemusí byť ani anjel, ani archanjel, či duchovný sprievodca, len obyčajný duch (diskarnát, separát), ktorý o sebe tvrdí, že je niečo iné, len aby sme sa mu venovali, aby čerpal našu energiu a aby nás vodil za nos.