Upozornenie

Milí čitatelia, kvôli posledným udalostiam, ktoré sa vyvinuli na blogu (áno uvedomujeme si, o čom to všetko je, aby podaktorí nemali potrebu opäť rozoberať a špekulovať), znova všetkých dôrazne prosíme, píšte svoje komentáre skutočne k téme, pokiaľ možno stručne, aby sme neboli nútení moderovať, či mazať. Debatovať o počasí a nálade môžete aj na pokeci.…

Nežiadame od seba príliš?

Určite každý poznáme aspoň jedného človeka, ktorý si o sebe myslí, že je majster sveta, že je úžasný a dokonalý a pritom je neschopný, lenivý a bez akejkoľvek snahy posúvať sa vpred, nerobí mu problém druhým nadať, obviňovať ich, ohovárať a vylievať si na nich zlosť… Tento problém je všeobecne rozšírený a často rozoberaný. Nie je treba ho znova otvárať…Ale čo ak je problém opačný?