Práve teraz!

Základ sily je v práve prítomnom okamihu. Priamo tu a priamo teraz v našej vlastnej mysli. Práve dnes môžeme svoju situáciu začať meniť. To, čo si budeme myslieť a čo budeme hovoriť dnes, práve teraz, vytvorí náš zajtrajšok, ďalší týždeň, ďalší mesiac, ďalší rok. Práve teraz môžeme začať so zmenami. Aká oslobodzujúca myšlienka. Práve teraz.

Premena…

Jediné, čo je stále, je premena. Sme v neustálej premene a žijeme premenou. Všetko čo je, môže byť zmenené na to, čo má byť. Keď sa vzpierame zmene, zablokuje sa tok životnej energie a dochádza k problémom a ochoreniam. Zmenám sa bránime najmä tým, že nechceme niečo prepustiť, upíname sa na niečo, čo k nám…