Aura a Čakry

Čakra znamená v Sanskrite disk alebo koleso a označuje jedno zo siedmych základných energetických centier nášho tela. Každé z centier sa viaže na jednu z významných žliaz s vnútornou sekréciou, ktoré sa odkonárujú od chrbtice, a súčasne sa vzťahuje na rôzne úrovne vedomia, na rôzne archetypy, vývojové štádiá života, farby, zvuky, funkcie ľudského tela a mnoho iných. Sú rôzne prístupy k čakrám. Najznámejší ich delí na sedem základných čakier:

Niekoľko podstatných myšlienok

Každý človek, s ktorým sa stretnem, je mojím učiteľom

– predstav si, že každý, s kým sa stretneš, je z nejakého dôvodu poslaný!

– namiesto poznania seba samého často obviňujeme druhých / to sa nazýva projekcia /, problémy, ktoré sú v nás, premietame na druhých, prenášame vlastné problémy na tých, ktorí sú nevinní, tak sa vyhýbame pohľadu na seba, a všetci sme už ako deti boli objektami projekcie dospelých

Príklad: keď je dospelá osoba v strese pre vlastné problémy, dieťa môže počuť: “ Ty si, ale ukričaný a protivný. Okamžite prestaň!“

Chiromantia – Energia pahorkov ruky a prstov

Ruka má pahorky všade tam, kde prichádza do kontaktu so svetom. Tieto vankúšiky slúžia ako zásobáreň energie. Čím je pahorok väčší, tvrdší a silnejší, tým viac energie obsahuje. Energetické rezervy sú pre telo dokonca tak dôležité, že nezmiznú, ani keď človek veľmi schudne. Všetky naše schopnosti, danosti, skúsenosti a šikovnosť sú zaznamenané v týchto pahorkoch.

Kniha o tom, jak žít ve vědomí mistra

Dnes nabízím knihu, která vám pomůže zbavit se falešných představ o sobě samých a udělat další kroky na cestě k tomu, abyste si dokázali vzpomenout, kým opravdu jste.

Jedná se o knihu s názvem Tvůj život mistra, autorem je Kurt Tepperwein. Tato kniha vám pomůže probudit v sobě nefalšovanou osobitost – abyste se mohli dobře cítit a byli doma sami v sobě.

Na dnes…

ZA HRANICEMI VIDITELNÉHO SVĚTA SE ROZPROSTÍRÁ OHROMNÁ NEVIDITELNÁ ŘÍŠE, Z K TERÉ JSME PŘIŠLI A DO KTERÉ SE JEDNOU VRÁTÍME. TENTO DUCHOVNÍ NEVIDITELNÝ SVĚT JE ÚZCE PROVÁZÁN S NAŠÍM FYZICKÝM SVĚTEM A JSME NEUSTÁLE OBKLOPENI JEHO OBYVATELI A ENEGIEMI. V TOMTO MAGICKÉM SVĚTĚ SE NEMĚŘÍ BYTOSTI PODLE TITULŮ, MAJETKŮ A VZHLEDŮ, NÝBRŽ JEJICH KRÁSA A…