Všetkým deťom:-)

Nielen  tým, čo majú právo nosiť toto označenie, ale aj nám všetkým, ktorí už máme …cať rokov 😀

Nikdy nezabúdajme, že v našom vnútri je dieťa, ktoré chce byť láskané, tešené, milované a opatrované, ako ktorékoľvek iné dieťa. Tešme ho každý deň  nejakou maličkosťou.  Potom zistíme, že  radosť,  pokoj a harmónia  bude v celej našej bytosti takmer neprestajne 🙂

Na dnes…

Duše, která dospěla na jistý stupeň čistoty, už vychutnává blaženost. Proniká jí pocit příjemného zadostiučinění a těší ji všechno, co vidí, všechno, co ji obklopuje. Odhalí se jí tajemství a zázraky stvoření a božská dokonalost se jí zjeví v celé své kráse.

(prevzaté z B)