Utrpení a konec utrpení

Vzájemné spojení všech jevů: buddhisté to vždycky věděli a fyzikové to dnes potvrzují. Nic, co se děje, není izolovanou událostí. Čím víc něco klasifikujeme, tím víc to izolujeme. Myšlení rozbíjí celistvost života. Nicméně i to je součástí nesmírné sítě spojitosti, kterou nazýváme vesmírem. To znamená, že cokoli je, nemůže být jinak. Ve většině případů nemáme ani tušení, jaký význam v totalitě vesmíru může mít zdánlivě bezvýznamná událost, ale poznání její nevyhnutelnosti může být počátkem vnitřního přijetí přítomného okamžiku. Opravdová svoboda předpokládá, že žijete tak, jako byste si vědomě vybrali všechno, co cítíte v každém okamžiku. Tato vnitřní harmonie znamená konec utrpení.

“Naslouchejte své vnitřní moudrosti“

Drazí,
naslouchejte své vnitřní moudrosti. Poslouchejte. Seďte tiše a poslouchejte. Pokračujte v poslouchání každý, každičký den, každý okamžik. Poslouchejte a přijímejte a pochopte toto skvělé poznání, že každému je dostupná tato vnitřní moudrost. Je to moudrost Kosmu, moudrost Boha, moudrost Boží Mysli, je to moudrost vašeho Božského Já. Jste to vy.

Afirmácia na dnes

S KLIDEM REAGUJI NA DOBRÉ I ŠPATNÉ UDÁLOSTI. UVĚDOMUJI SI, ŽE REAGOVAT NA NĚCO RADOSTÍ NEBO NADŠENÍM A NA NĚCO SMUTKEM NEBO ZLOSTÍ NEJSOU PŘIROZENÉ LIDSKÉ REAKCE, NÝBRŽ NAUČENÉ LIDSKÉ REAKCE. VĚDOMĚ SE TEDY ROZHODUJI POZVEDNOUT SE NAD SPOLEČNOSTÍ PŘEDNASTAVENÉ MODELY CHOVÁNÍ A NA ÚPLNĚ VŠECHNO VE SVÉM ŽIVOTĚ REAGUJI S KLIDEM.

(prevzaté z FB)