Prečo sa čas zrýchľuje?

Stále častěji lidé tvrdí, že čas se zrychluje. Slyšíme lidi říkat věci jako „již nemám dost času, abych vše udělal“, nebo „kam ten čas zmizel?“. Roky zcela jistě letí rychleji, než kdy předtím, a existuje vědecký důvod, proč se čas zrychluje. Existuje také spousta důvodů. Proč se tak rychle měníme, a vše to souvisí s urychlováním času. Lidské bytosti se stávají stále vědomějšími a lidé jsou taženi ke spiritualitě a osobnímu rozvoji ve stále větším počtu, než kdy předtím. Proč se to děje?

Touha a klam

“…….Lidé mají spoustu tužeb, že ano? Chtějí tohle, chtějí tamto. Jejich touhy nikdy nekončí. Přichází jedna touha za druhou. Pokud se mysl soustředí na vnějšek, na hmotu, pokud vám mysl říká, že jste lidská stvoření, že jste pouze lidé, pak budete právě jen jimi. Musíte se dostat do okamžiku, kdy budete cítit Lásku, do momentu, kdy si budete schopní říct, že „tohle“ (materiální svět) není všechno, protože vaše další touhy nikdy nenaleznou konce. Můžete si přát hezké auto. Ve chvíli, kdy ho dostanete, touha zmizí. Pak si budete přát něco jiného, a když tu věc dostanete, přijde další touha, a tak to půjde dokola.

Respektovat sebe znamená vycházet ze své síly, ne ze své slabosti

Až si budete stěžovat, že vás někdo rozesmutnil nebo rozzlobil, zeptejte se sebe sama: „Proč si vybírám zažívat právě tento pocit,“ nebo „proč jsem se rozhodl/a reagovat tímto způsobem?“ Když hledáte vinu v druhých, vzdáváte se vždycky své vlastní síly. Dokážete-li zjistit, proč jste se rozhodli zareagovat na něčí jednání pocitem ublíženosti, mnohé se o sobě dozvíte.