Vážim si sám seba

Vážit si sebe znamená vědět, že si všechny své pocity v každé chvíli sami vybíráte.   Když mluvíte s lidmi způsobem vyjadřujícím úctu k jejich hlubší bytosti, máte vždycky lepší pocit ze sebe sama. Možná jste si všimli, že když jste dali průchod své zlobě nebo ublíženosti, abyste se zbavili vnitřního napětí, bylo vám nakonec často ještě hůř. Přinejmenším ve vás zůstal pocit nedokončenosti.

Čo o nás prezrádzajú zuby

Náš chrup je jako klenba. Svorníkem jsou špičáky a základními pilíři zuby moudrosti.

Špičáky rostou v době pohlavní zralosti, zuby moudrosti až tehdy, když proměna proběhne na všech úrovních.

Dolní čelist vyjadřuje vztah člověka k prostředí. Horní čelist ukazuje naše niterná přání.

Způsob a poměr skusu čelisti vyjadřuje, jak vycházíme s okolím.

Prečo sa čas zrýchľuje?

Stále častěji lidé tvrdí, že čas se zrychluje. Slyšíme lidi říkat věci jako „již nemám dost času, abych vše udělal“, nebo „kam ten čas zmizel?“. Roky zcela jistě letí rychleji, než kdy předtím, a existuje vědecký důvod, proč se čas zrychluje. Existuje také spousta důvodů. Proč se tak rychle měníme, a vše to souvisí s urychlováním času. Lidské bytosti se stávají stále vědomějšími a lidé jsou taženi ke spiritualitě a osobnímu rozvoji ve stále větším počtu, než kdy předtím. Proč se to děje?