Na dnes …

V láske si zo srdca prajem, aby bol ten druhý šťastný a som ochotný pre to urobiť všetko. Dať mu čas,  keď ho potrebuje, pozornosť, keď ju potrebuje a voľnosť, keď ju potrebuje. V láske neočakávam za každú cenu opätovanie svojich citov, ale jednám z nežnej náklonnosti, z úcty a rešpektu. Môžem vedľa svojho milovaného milovať…