Na dnes…

Len čo zmeníte pohľad na to čo máte, začnete priťahovať viac dobrého, viac toho , za čo budete môcť byť vďační. Možno sa poobzeráte okolo seba a poviete si: Veď ja nemám auto aké chcem. Nemám dom aký si predstavujem. Nemám partnerku po ktorej túžim. Nemám zdravie aké si želám. Prrrrrr. Zadržte! Toto všetko nechcete.…

Niečo z VIDA praxe – Priority

Podnet k  napísaniu tohto článku mi dali ľudia na FB (v Devalonovej ankete), ktorí chceli článok o tom, čo je zmyslom nášho života. Možno  si poviete, že priority s tým až tak nesúvisia- ale súvisia! A viac, akoby sme si mysleli!

Rozhodla som sa spojiť viac vecí dohromady. A možno Vám  tento článok  napovie, kde robíte chyby … Celé je to vlastne o človeku, ktorý potreboval pomôcť s prácou- pomenujme ho napr. Adam… nedarí sa mu, nevychádza mu práca, do ktorej  sa pustí napriek tomu, že jej venuje veľa energie. Prvé, čo som od neho chcela bolo, aby mi napísal zoznam jeho priorít- teda to, čo pokladá za najpodstatnejšie vo svojom živote a aké miesto tomu on sám dáva.  Tu je moja odpoveď … samozrejme upravená 😉

Sugescia a nebezpečné reklamy na lieky

Sugescia sa môže chápať ako psychologický proces ovplyvňovania či manipulovania osobnosti, najmä jeho vnímania, myslenia a úsudku sugestívnymi citovými, ale i racionálnymi podnetmi. Sugestibilita, resp. náchylnosť k preberaniu myšlienok iných je vyššia u detí a u osôb s nižšou sebadôverou či inteligenciou. Prípadne u takých jedincov, ktorí sa ocitli v mimoriadnej životnej situácii alebo sú vysilení a unavení.