Doreen Virtue – Vykročte z duchovní komory

Strávila jsem velkou část svého života v duchovní komoře. Jsem ráda, že jsem nyní venku. Jako dcera duchovní léčitelky jsem vyrostla v netradiční domácnosti. Místo toho, aby jsme měli rodinného doktora, naše matka nás uzdravovala modlitbami a afirmacemi. Zázračná uzdravení, andělská zjevení a nádherné úkazy byly stálou součástí mého dětství.

Bráníte pravdu?

Fakta nepochybně existují. Když řeknete: „Světlo se pohybuje rychleji než zvuk“, a někdo jiný řekne, že je to naopak, vy máte evidentně pravdu a on se mýlí. Může to potvrdit prosté pozorování, že blesk předchází hrom. Takže nejenom máte pravdu, ale víte, že máte pravdu. Je v tom zapojeno ego? Může být, ale nemusí.

Srdce a duše

Jestliže meditujete v srdci, meditujete tam, kde je duše. Pravda, světlo a vědomí duše prostupují celé tělo, ale je tu zvláštní místo, kde duše většinu času sídlí, a to je v srdci. Chcete-li osvícení, musíte je dostat od duše, která je uvnitř srdce. Když víte, co chcete a kde to najdete, je rozumné na toto místo jít. Jinak je to jako byste šli do železářství pro potraviny.

Na dnes…

Nikdo vám nemůže ozřejmit něco,co již nespočívá v podřimujícím šeru vašeho poznání. Učitel,který kráčí ver stínu chrámu, dává svému doprovodu spíše ze své víry a své lásky než z moudrosti. Je-li skutečně moudrý, pak vás nevyzve, abyste vstoupili do příbytku jeho moudrosti; spíše vás doprovodí k prahu vašeho vlastního Ducha. Z knihy Prorok od Chalíla…

Staň se vůle Tvá

Když se modlíme, často je zde jemná touha po něčem, toužení po získání čehosi anebo po tom, abychom se čímsi stali. Můžeme to nazývat aspirací, protože se modlíme proto, abychom se stali dobrými anebo abychom měli cosi božského, co nemáme, anebo abychom se osvobodili od strachu, žárlivosti, pochyb a podobně. Ale na naší straně je vždy jemná tendence naléhat či něco vyžadovat od našeho nitra.