Staň se vůle Tvá

Když se modlíme, často je zde jemná touha po něčem, toužení po získání čehosi anebo po tom, abychom se čímsi stali. Můžeme to nazývat aspirací, protože se modlíme proto, abychom se stali dobrými anebo abychom měli cosi božského, co nemáme, anebo abychom se osvobodili od strachu, žárlivosti, pochyb a podobně. Ale na naší straně je vždy jemná tendence naléhat či něco vyžadovat od našeho nitra.

Energie hojnosti a láska (Kosmická energie hojnosti)

Láska není nic jiného než přání štěstí tomu druhému.
D.Hume
Základním problémem současného světa je vaše snaha uspokojit vlastní potřeby mimo sebe sama. Přitom nechápete, že i ostatní se chovají totožně; svádí vás to k domněnce, že to, co potřebujete, má někdo jiný – ostatní si myslí totéž o vás. Proto všichni hledáte lásku vně, nesnažíte se zdokonalit vlastní zdroj energie.

Na dnes…

 “Většina lidí si jen myslí,že si sami určují svůj život.Ve skutečnosti je jejich život určován  vzory a strukturami chování,které si sami zvolili nebo které si přitáhli.Je určován jejich podvědomími přáními a touhami,míněním druhých,jejich očekáváním a rolí,kterou hrají. Nepřipusť již nadále,abys “byl prožíván”,ale začni žít zcela samostatně.Osvoboď se od všeho,co k tobě skutečně nepatří.Postarej se o…

Ticho a klid

Když ztratíte spojení s vnitřním tichem, ztratíte spojení se svým já. Ztratíte-li
spojení se svým já, ztratíte se ve světě.
Vaše nejvnitřnější vědomí vlastního já, vědomí toho, čím jste,
je neoddělitelné od ticha. To je onen pocit já jsem, který je hlubší než jméno
a forma.
Ticho je vaší přirozeností. Co je ticho ?