Moc čísel

„…zatím co duše dřímá, Bůh k nám čísly hřímá.“

    Linda Goodman

Starověcí Chaldejci, Hinduisté, Egypťané, Esejci a mudrci arabského světa byli mistři skrytých významů čísel. Někteří z těchto osvícenců objevili, to čemu se dnes říká precese, a vypočítali, že k ní dochází každých 25 850 let.

Na dnes…

MŮŽEME STRÁVIT ŽIVOT TÍM, ŽE BUDEME ZKOUMAT OSTATNÍ A JEJICH POHNUTKY A CHOVÁNÍ, A PŘESTO SE NIČEMU NENAUČÍME. NEJLEPŠÍ ZPŮSOB JAK POCHOPIT DRUHÉ A ŽIVOT KOLEM NÁS JE POROZUMĚT NEJDŘÍVE SOBĚ SAMA. AŽ SE VYZNÁME VE SVÉM NITRU, BUDEME ZNÁT VŠECHNY JEHO ZÁKOUTÍ A TAJNÉ KOMNATY A BUDEME PÁNY SVÉHO VNITŘNÍHO SVĚTA, PAK ZÍSKÁME VHLED…

Co je láska

Láska je naléhavé nutkání být zajedno s celkem, hluboké nutkání rozpustit sebe i ostatní a dosáhnout tak jednoty. Láska je taková proto, že jsme odtrženi od svého vlastního zdroje; a z tohoto oddělení vzniká touha vrátit se zpátky k celku, být s ním zajedno. Když vytrhneme ze země strom i s kořeny, bude toužit po tom, aby mohl zakořenit, protože to byl jeho skutečný život. Teď umírá. Oddělen od země, nemůže strom existovat. Strom musí existovat v zemi, se zemí, skrze zemi. A taková je i Láska.

Potřeba lásky

„Láska a soucítění přinášejí nejvíce štěstí z toho prostého důvodu, že jsou naší přirozenosti nejbližší. Potřeba lásky je samotným základem lidské existence. Vyplývá z naší hluboké vzájemné závislosti. Ať jsme jako jedinci sebevíc schopní a vynalézaví, sami bychom nepřežili. Ať se ve vrcholném období života cítíme být jakkoli nezávislí a plní energie, v nemoci, pokročilém věku či raném dětství jsme odkázání na pomoc druhých.