Na dnes…

Jsme svobodni, ale zároveň jsme k této svobodě odsouzeni. Celý život musíme volit, musíme se rozhodovat. Nelze nevolit. I kdybych se rozhodl nevolit, už to je volba. To, že jsme odsouzeni k volbě vytváří naši odpovědnost za sebe i za jiné. Lidská svoboda je úplná, způsoby jednání nejsou nikým a ničím předem dány. Člověk má…