Bezpodmínečná láska (1/6)

Bezpodmínečně milovat znamená mít neustále otevřené srdce. To vám půjde, odpoutáte-li se od očekávání, že se druzí budou chovat podle vašich představ, a nebudete po nich chtít, aby byli někým jiným, než jsou. To znamená vzdát se potřeby, aby vám lidé něco dávali, jednali určitým způsobem nebo reagovali s láskou. Mnozí z vás čekáte, že k vám lidé budou vstřícní a laskaví dřív, než to uděláte vy sami.

 

Na dnes…

Máme-li si udržet svůj vnitřní mír, musíme vyloučit ze svých citů všechny negace jako zlobu, trpkost, hádavost, žárlivost, nevraživost. Tyto nižší city musíme opustit, má-li se filozofický klid, nejvyšší Skutečnost a filozofická moudrost stát vedoucím činitelem v našem životě. Pro skutečného žáka filozofie neexistují žádní nepřátelé, ale jen nevyvinutí lidé. Nesnaží se napravovat chyby v…

Na dnes…

Každý je sám sobě ochráncem. Každý je sám strůjcem svého vlastního budoucího zrození. Žádostivost člověka, který žije neuvědoměle roste jako popínavá rostlina, jako opice skáče v lese z větve na větev a sbírá plody stromů, tak on bloudí z života do života a sklízí plody svých činů.
Buddha