Na dnes…

“Jak dosáhnu věčného života?”
“Věčný život je teď. Vejdi do přítomnosti.”
“Ale já teď přece jsem v přítomnosti, či ne?”
“Ne.”
“Proč ne?”
“Protože jsi neopustil svou minulost.”
“Proč mám opustit minulost? Není v ní všechno špatné.”
“Minulost je třeba opustit ne proto, že je špatná, ale proto, že je mrtvá.”
Athony de Mello