Zlomyseľnosť

Zlomyseľnosť je vyústením našej arogancie voči svetu a ľuďom, s ktorými prichádzame do kontaktu. Je to snaha potvrdiť si vlastnú dôležitosť a prekryť vlastné bolesti, rany, neduhy a neistoty tými cudzími. Je to snaha cítiť sa hodnotnejším a lepším človekom. A aspoň takto si pofúkať a prelepiť svoje boľačky a pošramotené postoje k svojej osobe.