Na dnes…

Řekněte si: 
Všechno se vyřeší. 
Věci se zlepšují. 
Jsem důležitý/á. 
Zasloužím si dobré věci. 
Jsem laskavý/á a milující. 
Teď je ten nejlepší okamžik. 
Můžu být bez obav tím, kým skutečně jsem. 
Právě teď ke mně přichází to nejlepší. 
Jsem silný/á. 
Já to dokážu!

Věříme tomu, co sami sobě říkáme. (Doe Zantamata)

Na dnes…

‎“Největší člověk je ten, jenž slouží všem. Dobýt své vlastní sobecké já je obtížnější, než dobýt mnoho měst. Dávej více lásky těm, jímž by skrze tvé úsilí mohlo být pomoženo. Neboť si pamatuj, že člověk se dívá na věci tohoto světa, avšak Bůh na srdce. A to co v myslích a srdcích druhých vystavíš, roste…