Na dnes…

„Seberte odvahu a řekněte si o to, co byste chtěli. Druzí mají právo vám vyhovět, nebo vás odmítnout, zrovna tak jako vy máte právo o něco požádat. Obdobně mají také všichni ostatní právo požádat vás o to, co by chtěli oni, a vy máte právo jim vyhovět, nebo je odmítnout.

don Miguel Ruiz