Žaloba na farmaceutické korporace

Následující řádky obsahují výňatky z oficiální žaloby, již podal u Mezinárodního soudního dvora v Haagu MUDr. Mathias Rath a ostatní. Obsáhlé podání obviňuje světové farmaceutické korporace a vedoucí světové politiky ze zločinného spolčení, genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů.

Na dnes…

„Upřímné pokání a projevená lítost mohou smýt všechny hříchy. Bůh na pokání odpovídá milostí. Jestliže chce Bůh odpustit hříchy, nic Mu v tom nemůže zabránit. Základem každé duchovní činnosti, jež nemá následky, je LÁSKA. Tu je nutné živit, aby zesílila a vyrostla v překrásný strom. Strom Lásky časem ponese ovoce a vyroste na něm vše, co…