Spiknutí žárlivosti

Žárlivost je emoce založená na nejistotě, která pochází ze ztracených vazeb, starých zármutků a závislosti. Žárlivost se skládá z pocitů ztráty, strachu, hněvu, opuštěnosti, zranění, odmítnutí, msty, bezcennosti, majetnickosti, viny a soutěžení. Skládá se z tolika bolestných pocitů, že nás bez obtíží dokáže uvnitř rozervat na kusy, což vede k zármutku.