NENÁVISŤ NIE JE NÁZOR

Odlúčenie od tých, ktorých máme radi alebo ktorých nemáme radi, je to, čo niektorí z nás zažívajú v tomto nepriaznivom období. K ostatným sa už nemôžeme priblížiť. Nerozumejú nám, vôbec nás nepočúvajú, nedokážu cítiť to, čo cítime my, alebo sa odmietajú zaoberať naším pohľadom na vec. Stoicky sa držia toho, čo považujú za absolútnu pravdu,…