ROK 2022 – Schumavan

Být v meziprostoru, ve kterém se dokončuje staré a nové ještě není na dohled, je z povrchního a zcela hmotného úhlu pohledu, vždy něco, co kolektivně vyvolává strach a paniku. Čím více se v nás probouzí uvědomění, že neexistuje jen tento hmotný svět, ale že jsme součástí mnohem většího a nepoznaného prostoru, který se řídí…