Nepřebírejte zodpovědnost za pocity druhých

„Jako vaši andělé bychom vám dnes rádi připomněli důležitou skutečnost, a to tu, že se potřebujete naučit NECÍTIT SE ZODPOVĚDNÍ ZA POCITY NĚKOHO JINÉHO. Jste zodpovědní za své činy, jste zodpovědní za to, jak svými činy ovlivňujete druhé, ale nejste zodpovědní za to, jaké reakce nebo postoje si volí sami druzí. Je důležité uvědomovat si možné následky svých rozhodnutí, je důležité být ohleduplní vůči druhým, ale nelze být lhostejní vůči sobě samým a omezovat svůj život jen ze strachu, že byste jinak byli zodpovědní za něčí pocity neštěstí.

NEZASAHOVAT a NEZAHLCOVAT

Vnímám, jak moc je důležité vyprázdnit všechny informační nánosy a pečlivě vybírat, jakými informacemi (lidmi, energiemi) se chceme obklopovat, a co do sebe chceme nasávat jako houba. To není ignorace, ale volba, která rozhoduje o tom, jak se cítíme a učíme se rozlišování toho, co s námi souzní, co je naše a co naopak už…