Doba i účinky karmy se stále zrychlují

Vlivem přílivu stále hutnějších energií z Vesmíru se stává dnešní doba stále náročnější. Zvyšující energie totiž stále rychleji zhmotňují všechny úmysly a „odměňují“ naše činy. To, co jsme zaseli, se nám nyní vrací se zrychleným účinkem. To, co by nás postihlo daleko později nebo dokonce až v dalším životě, budeme prožívat velmi brzy. Vše se…

Možné je vše, co připouštíme, že je možné

Vím jistě, že je možné přestat prožívat život jako utrpení. Je možné změnit své návyky v prožívání, myšlení i chování. Je možné pouštět si do života pouze lidi a situace, které jsou pro nás přínosné a obohacující. Je možné prožívat vnitřní štěstí a tvořit svůj svět v nových odstínech krásy a jedno-duchosti. Je možné překračovat…

NEJVĚTŠÍM TABU JSOU PRO LIDI PENÍZE, SEX A SMRT

Proto stále ještě tolik působí jejich stínová složka na kolektivní úrovni vědomí. Navíc tato témata spolu úzce souvisejí. Sexuální energie je ve své podstatě naší životní energetickou zásobárnou, a pokud ji umíme zdravě kultivovat a zacházet s ní, pak se náš život prodlužuje, umíme si užívat každý okamžik a tím získáváme zdravý postoj nejen k…