Čo je správne a čo nie?

Duchovní a materiální bohatství se hroutí, pokud mizí vnitřní energie. To znamená, že hlavním problémem je, jak ji zachovat a umocnit. Vyšší energie vesmíru spočívá v pocitu lásky. Je to axiom. Znamená to, že vysoká intenzita tohoto citu a neexistence faktorů, které ho ničí, mohou učinit člověka nekonečně silným nejen fyzicky. Plní-li se jakákoliv přání,…

Čo je problém?

To, co mysl hodnotí jako PROBLÉM, je ve skutečnosti jen CESTA. Neexistuje zablokovaný a nevyřešený. Ve skutečnosti je jen poutník na cestě. Nehledejte problém, soustřeďte se na cestu. Jestliže Vás myšlení vtáhne do „problému“,znovu se vraťte tam, kde je vše vyřešeno – k sobě. Vědomá cesta není o tom, že se necháte vtáhnout do děje…

Cesta pokory

Našla som na FB… Cesta probuzení není cesta pro slabé povahy. Učí nás pokoře. Oh, ano! Srazí nás na kolena. Mnohokrát. To, co jsme si o sobě mysleli, že víme, se chvílemi rozpustí do nicoty. Naše nejzářivější vhledy, úžasné znalosti, naše životní práce, to vše se může rozpadnout v prach. Někdy bez varování. Bude od…

Ako na zmenu osudu? III.

Nový zákon říká, že musíme věřit, a pak se i hora pohne. Ježíš Kristus odhalil jedno z tajemství bytí, když vysvětlil, že naše touhy proniknuvši do podvědomí začínají ovládat svět kolem nás. Jestliže jsou touhy harmonické, člověk se stane jejich realizací šťastným. Jsou-li touhy agresivní a spojené se strachem, pocitem nadřazenosti, s chamtivostí nebo závistí, pak jejich…

Ako na zmenu osudu? I.

• Když skrze pokání měníme své city tím, že překonáváme pocity křivdy, odsuzování, sklíčenost a přezírání, musíme tyto změny upevnit v našem charakteru. Jak zjistit, zda se už nebudeme urážet a odsuzovat? Ze svého charakteru. Jestliže místo toho, abychom se urazili, začneme vychovávat sebe i ostatní, to znamená druhým pomáhat, a nezabíjet je svou ukřivděností, znamená to,…

Jak mohu pomoci?

Základní princip pomoci lze shrnout takto: Chceš-li pomoci druhému – pomoz nejprve sobě. Abychom mohli pomoct druhému, jak na vnější, tak na vnitřní úrovni, je nutné mít to, čím chceme pomoct. Pokud bychom chtěli pomoci finančně žebrákovi, je potřeba být bohatými materiálně. Abychom pomohli duchovně, je nutné být sami duchovně bohatými, umět odpouštět, obětovat a…

Kde a ako žijeme?

Prostředí, ve kterém žijeme má velký vliv na to, jak se cítíme. Je to energie místa, která Vám předává určitou informaci nejen ve formě vnímání, ale také energii buněčnou – v těle.Jestliže strom přesadíme na jiné místo, jeho kořeny zůstávají tam, kde se mu dařilo a sílil. Ač žije dál, chřadne a jeho růst se…

LÉČENÍ VAŠICH ZRANĚNÍ

Pre všetkých, ktorí si potrebujú prečítať … LÉČENÍ VAŠICH ZRANĚNÍ 1. Dopřejte si čas. Mějte se sebou trpělivost. Zranění se nevyléčí přes noc. 2. Žijte přítomností. Pokuste se propouštět své myšlenky na dny včerejší a úzkost ze dnů budoucích. Zaměřte se na přítomný okamžik. Klidně jen zírejte na nebe, pomůže-li vám to. 3. Nesnažte se…