O LÁSKE K SEBE

Všade sa dnes o nej hovorí a nikto poriadne nevie, čo to je. O LÁSKE K SEBE Milovať seba – znamená chrániť svoju dušu, starať sa o dušu. Starostlivosť o dušu – to je zachovanie lásky v duši bez ohľadu na to, čo by sa čo stalo; je to starostlivosť o svoju morálku, o svoju…