Šťastný človek

Šťastný človek nemá čas na to, aby želal nešťastie iným. Šťastný človek je tak plný lásky a radosti zo života, že chcieť od neho, aby vedome ubližoval iným ľuďom, ohováral ich, škodil im a neprial, aby sa niekomu snažil spôsobovať utrpenie, alebo aby sa tešil z nešťastia iných, je nemysliteľné, absolútne nemožné… Skutočne šťastnému človeku…