10 RAD PRO SPOKOJENÝ A NAPLNĚNÝ ŽIVOT

Zjednodušme si život… 1. Žijte jednoduše. Žijte prostě, abyste měli málo potřeb. Nedělejte si zbytečné starosti, zvláště cizí si nepřipouštějte. Buďte spokojeni s tím, co máte. 2. Nelpěte na hmotných věcech. Mějte na paměti, že hmotné věci jsou pomíjivé. Zajímejte se o věci hlubší, víc získáte. Zachovejte si vnitřní svobodu. 3. Žijte krásou. Nezapomínejte na…

V akej úrovni sme?

Je možné celý život prožít vedle pravdy a stejně si jí nevšimnout. Je možné ji uvidět, ale nepochopit. Je možné se pravdy dotknout, ale překroutit ji. Nakonec jsem pochopil, proč existuje tak velké množství vnímání Nového zákona. Všechno závisí na hladině duchovní energie člověka. Jinými slovy na schopnosti člověka milovat. Panorama, které nás obklopuje, je…

Unavená?

Unavená? Ano, i tohle k životu patří, zvlášť po čistce emocí je patrné, že to bylo náročné, ale současně tak úlevné, že teď jen dobíhám spolu s tím a odpočívám. Píšu ten příběh do knihy a vím, že na něj jsem musela ještě počkat, protože je zcela zásadní. Každopádně dnes jsem v dobíhající energii uvolnění…

Hodnota vecí

Našla som u priateľov na FB .. Istý muž žil v meste. Na vidieku mal domček, čo zdedil po rodičoch. Rozhodol sa, že ho predá. Stretol sa s priateľom básnikom a požiadal ho, aby mu pomohol napísať inzerát, ktorý by uverejnil v novinách a na internete.„Chcem predať tú búdu, čo mám na vidieku. Veď vieš,…

Neprijatie života, neodpustenie, hnev…

Potvrdené praxou…  Jedna pacientka mi v ordinaci vyprávěla, jak jí před patnácti lety tragicky zahynula dcera: „Nemohu na ni zapomenout. Jako by pořád byla vedle mě, a mně je přitom hrozně těžko.“ Podíval jsem se, co se tehdy vlastně stalo. Žena předala své dceři sklon k absolutizaci lásky k lidem a ke světu. Obtěžkání dceřiny…

Vědomí těla

Znát limity vlastního těla, to je bdělá pozornost vědomí těla.
Nejedná se o myšlenkové limity těla, ale skutečné hranice hmoty.
Abys vědomě naslouchal možnostem vlastního těla, pak ti tělo přirozeně dává hranice fyzického bytí. Neskočíš nezajištěn ze střechy mrakodrapu dolů, pokud znáš hranice a možnosti svého těla, jsi si vědom, že v takovém případě tělo nepřežije. U těchto zjevných věcí je snadné udržet si vědomí hranic těla.

Buďte svou vlastní autoritou

 

 

Jedna z nejčastějších otázek, které mi lidé kladou, je zda bude jejich sen úspěšný či nikoli. Obvykle mi lidé říkají, že mají nějakou svou vysněnou kariéru a že by si přáli vědět, zda je pro ně bezpečné odejít ze současného zaměstnání a pohnout se kupředu směrem, kterým si přejí jít.