Vnútorná sila je…

alebo – uvedomujeme si čo nás tvorí? Sebeuvědomění je uvědomění si sebe sama a vůle k životu, nikoli strach o život a nadřazenost jednoho bytí nad druhým. Sebeúcta je úcta ke vztahům a potěšení z množení tvůrčí síly života, nikoli klanění se egu a obviňování sebe či okolí. Sebehodnota je vědomí vlastní hodnoty a schopnost…