Zoči-voči Bohu

Keď Einstein prednášal na amerických univerzitách, často dostával od študentov otázku, či verí v boha. Vždy odpovedal:“Verím v Spinozovho Boha, ktorý sa odhaľuje v zákonitej harmónii všetkého, čo existuje, nie v Boha, ktorý sa zaoberá osudom a činmi ľudstva.“Baruch de Spinoza bol holandský filozof, považovaný popri Descartovi za jedného z najväčších racionalistov filozofie 17. storočia.Podľa…