ODPUSTENIE

Prečo by som mal odpustiť, keď druhá osoba nemá pravdu? Šrí Bhagavan: „Ak nedokážeš odpustiť, budeš ničiť sám seba. Takže odpúšťaš nie kvôli druhej osobe, ale pre svoje vlastné dobro. Väčšina tvojich problémov v externom svete vzniká vďaka tvojim zraneniam. Vnútorné zranenie môže spôsobiť externý problém. Pokiaľ neodpustíš, nesieš si v sebe druhú osobu, ktorá…