SLABÝ MUŽ ZŮSTÁVÁ HODNÝM CHLAPCEM

Nikdy nepřekročil stín své matky a nezdravé citové pouto mezi matkou a synem mu neumožní plně se citově oddat své partnerce. Ať už je ke své matce připoután strachem, citovou závislostí či nenávistí, dokud nerozsekne pupeční šňůru a nezpracuje své trauma ze zneužití či manipulace, bude tyto aspekty promítat do své partnerky. Bude v ní…